1
90'li yillarda cocuklardan, yetiskinlere en cok aklimizda kalanlar ve en cok bizleri etkileyen olay ve akimlar nelerdi 90'larda Turkiye neler atlatti ve hala etkileri s?ren olaylar nelerdi

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments