1
Du har en sterk personlighet, du er hyggelig og kreativ, og det er bare starten! Væren har flere spennende sider som både du, og de rundt deg bør kjenne til.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments